ร้องเรียนการทุจริต/ติดต่อสอบถาม/ข้อเสนอแนะ
นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์


สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ยินดีรับฟัง ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียนจากท่านครับ

11เชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Electronic Information Center of Galya Rajanagarindra Institute


เลขที่ 23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

โทรสาร : 02-4416101

galyains@dmh.mail.go.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563, สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@ | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ