ดูย้อนหลัง

ตามปี พ.ศ. 2565 I 2564 I 2563 I 2562 I 2561

วันที่ (ปี พ.ศ. 2565) เรื่อง
2565/03/31 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2565/01/04 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 6 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564/12/23 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 6 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564/12/08 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 6 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564/11/05 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564/10/28 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564/10/20 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)