2565

ดูย้อนหลัง ตามปี พ.ศ 2565 I 2564 I 2563 I 2562 I 2561 I 2560 I 2559

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565
  ขออนุมัติแผนการจัดซื้องบลงทุน เงินสปสช. ปี 2564
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน จากเงินบำรุงประจำปี2565 (ปรับครั้งที่ 1)
  ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565
  ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบ 2565
  ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน จากเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565
  ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน จากเงิน สปสช. ปีงบประมาณ 2564
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2565