ประกาศผู้ชนะ ปี 2565

ดูย้อนหลัง ตามปี พ.ศ 2565 I 2564 I 2563


วันที่ เรื่อง
2565-02-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-04-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-05-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-05-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-05-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-05-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-05-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-05-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบขวดใส ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 600 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-05-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-05-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-04-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-04-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-04-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-04-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแชมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องขูดหินปูน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-04-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-04-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-03-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการทีมปฏิบัติการพิเศษป้องกันการฆ่าตัวตาย (HOPE Task Force) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-03-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เซฟ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-04-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (คงคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-04-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-04-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเต็นท์ทรงโค้ง ขนาด 5X12 เมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-04-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้และวิทยุ (คงคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-04-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (คงคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-04-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ
2565-03-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ
2565-03-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ
2565-03-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-03-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-03-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-03-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ
2565-03-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-02-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(คงคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-02-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (คงคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-02-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-02-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-02-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแชมครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-02-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-02-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-02-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-02-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-02-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-02-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-02-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-02-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-02-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-02-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-02-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ
2565-02-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-02-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเก้าอี้สปา และเตียงสปา จำนวน 2 รายการ
2565-02-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-01-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2565-01-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-01-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (คงคลัง) รายการปกเก็บเรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-01-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (คงคลัง) จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-01-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (คงคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-01-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการฉากกั้นอะคริลิค จำนวน 3 รายการ
2565-01-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เบ็ดเตล็ด) รายการคลอรีนผง 65% จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-01-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-01-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(คงคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-01-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-01-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-01-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ
2565-01-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการหม้อนึ่งไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ
2564-12-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ
2564-12-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-12-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องเสียงเคลื่อนย้ายแบบล้อลาก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-12-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-12-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-12-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-12-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-12-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-12-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระดาษ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-12-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (คงคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-12-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-12-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (คงคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-12-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-12-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-12-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพิมพ์ซองครุฑน้ำตาล จำนวน 5,000 ซอง
2564-12-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-12-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ
2564-12-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-12-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-12-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-12-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบขวดใส ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 600 แพค
2564-12-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ
2564-12-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ
2564-12-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-12-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องเสียงเคลื่อนที่/ไร้สาย ดอกลำโพง 15 นิ้ว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-12-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-12-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-12-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-11-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงทะเบียนต่ออายุการใช้งานโปรแกรม BMS HOSxP Activation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-11-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-11-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-11-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-11-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-11-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-11-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-11-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (คงคลัง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-11-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(คงคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-11-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (คงคลัง) จำนวน 25 รายการ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-11-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-11-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-11-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-11-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-10-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564-11-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม และต่ออายุอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย และกระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-11-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (คงคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-10-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (คงคลัง) จำนวน 7 รายการ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-10-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการชุดไฟต่อเนื่องสำหรับถ่ายภาพหรือวีดีโอ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-10-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการมอเตอร์ดูดน้ำลาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-10-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-10-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-10-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-10-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-10-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(คงคลัง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-10-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบประตูคีย์การ์ด ปีงบประมาณ 2565
2564-10-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ
2564-10-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ 2565
2564-10-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์รายการเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิกพร้อมวัดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 รายการ
2564-10-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-10-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(คงคลัง) รายการกระดาษถ่ายเอกสารเอ 4 ประจำปี 2565
2564-10-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ www.galya.go.th ประจำปี 2565
2564-10-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการโดเมนเนม (Domain name) galya.go.th ปีงบประมาณ 2565