หน้าหลัก > สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

          เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ 24 กันยายน 2514 เดิมชื่อ โรงพยาบาลนิติจิตเวชเป็นสถาบันทางวิชาการที่มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านนิติจิตเวช
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีคดี และไม่มีคดีที่ยุ่งยากซับซ้อน

          ให้บริการจิตเวชระดับตติยภูมิในรับผิดชอบพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี และในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 7 เขต
ได้แก่ ทวีวัฒนา หนองแขม ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ บางแค บางบอน บางพลัด

23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทรศัพท์ 0-2441-6100 โทรสาร 0-2441-6101
E-mail : galyains@dmh.mail.go.th