หน้าหลัก > รายละเอียด

จำหน่ายพัสดุ (sd)
หมายเหตุ :   ประกาศล่าสุด I   ประกาศ

ประกาศเมื่อ

:: 2563 :: เรื่อง

30/07/2563  การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 264 รายการ

ประกาศเมื่อ

:: 2562 :: เรื่อง

11/03/2562  การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 74 รายการ

ประกาศเมื่อ

:: 2561 :: เรื่อง

13/07/2561  การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 315 รายการ