ดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา

บันทึกประกาศ
คำแนะนำบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
แบบฟอร์มยินยอมรักษาด้วยไฟฟ้า (ไทย-อังกฤษ)
แบบสอบถามความพึงพอใจ (ไทย-อังกฤษ)
ใบนำส่งเอกสารทางโทรสาร (ไทย-อังกฤษ)
ใบบกรอกประวัติผู้ผ่วยใหม่ (ไทย-อังกฤษ)
ใบรับรองแพทย์ (ไทย)
ใบร้บรองแพทย์ลาป่วย (อังกฤษ)
ใรับรองแพทย์สมัครงาน (อังกฤษ)
หนังสือให้ความยิมยอมการบำบัดรักษา (ไทย-อังกฤษ)
แบบคำร้องขออนุญาติ (อังกฤษ)
แบบคำร้องขออนุญาติ (ไทย)
ใบคำร้องขอเอกสารทางการแพทย์ (อังกฤษ)
ใบคำร้องขอเอกสารทางการแพทย์ (ไทย)

แบบฟอร์มทั่วไป

   คำขอและหนังสือกู้ เงินกู้โครงการเงินกู้สู้ภัยโควิด (สมาชิกสามัญ)
   แบบฟอร์มขอโอนย้ายมารับราชการ