สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

“ก้าวแรก”กับภูมิคุ้มกันโควิด 19

“ก้าวแรก”กับภูมิคุ้มกันโควิด 19

ความรู้สึก ความเชื่อ ความคิด และประสบการณ์จากผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในช่วงแรกของการกระจายวัคซีนทั่วประเทศไทย

#กรมสุขภาพจิต #ก้าวแรกกับภูมิคุ้มกันโควิด19 #TELEPSYCHIATRYINPRISONFACILITIES #สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  #กระทรวงสาธารณสุข #แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน #สังคมไทยไปต่อได้ถ้าใจไม่ป่วย #ใจไม่ป่วย #COVID19 #newnormal

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าว กิจกรรม ดูทั้งหมด

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้แก่บุคลากรของสถาบันกัลยาณ์ฯ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 และทีม MCATT ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติในสถานการณ์การระบาด COVID-19 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์ วิถีใหม่ ใส่ผ้าไทย สำราญใจ ชาวกัลยาณ์”

บริการ สื่อ - คลังความรู้


ระบบงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์