หน้าหลัก > เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด

 
   หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการสุขภาพ  
   แบบฟอร์มการค้นหา คัดกรองวัณโรค ในผู้ป่วยจิตเวช TB-MH1  

แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา

 
    บันทึกประกาศ  
    รายการแบบฟอร์มเอกสาร 2 ภาษา  
    คำแนะนำบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  
    แบบฟอร์มยินยอมรักษาด้วยไฟฟ้า (ไทย-อังกฤษ)  
    แบบสอบถามความพึงพอใจ (ไทย-อังกฤษ)  
    ใบนำส่งเอกสารทางโทรสาร (ไทย-อังกฤษ)  
    ใบบกรอกประวัติผู้ผ่วยใหม่ (ไทย-อังกฤษ)  
    ใบรับรองแพทย์ (ไทย)  
    ใบร้บรองแพทย์ลาป่วย (อังกฤษ)  
    ใบรับรองแพทย์สมัครงาน (อังกฤษ)  
    หนังสือให้ความยิมยอมการบำบัดรักษา (ไทย-อังกฤษ)  
    แบบคำร้องขออนุญาติ (อังกฤษ)  
    แบบคำร้องขออนุญาติ (ไทย)  
    ใบคำร้องขอเอกสารทางการแพทย์ (อังกฤษ)  
    ใบคำร้องขอเอกสารทางการแพทย์ (ไทย)  
      

แบบฟอร์มทั่วไป

 
    คำขอและหนังสือกู้ เงินกู้โครงการเงินกู้สู้ภัยโควิด (สมาชิกสามัญ)  
    แบบฟอร์มขอโอนย้ายมารับราชการ