ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างรายคาบ
2021-06-16 11:24:29

ตำแหน่ง (16-06-2564)
- พยาบาลวิชาชีพ
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ
2021-06-16 11:22:55

ตำแหน่ง (24-05-2564)
- พยาบาลวิชาชีพ
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ
2021-05-24 11:28:01

ตำแหน่ง (28-04-2564)
- พยาบาลวิชาชีพ
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้