ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (14-12-2563)
2020-12-14 12:01:49

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ
- นักวิชาการสาธารณสุข
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้
- นักวิชาการเวชสถิติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 (14-12-2563)
2020-12-14 11:41:51

ตำแหน่ง
- นักจัดการงานทั่วไป
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- พนักงานขับรถยนต์