ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ (7-06-2564)
2021-06-07 09:14:51

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้
(สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings วันที่ 15 มิถุนายน 2564)