ข่าว ข่าวกิจกรรม


ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต
2022-04-18 08:45:43

แพทย์หญิงจุฬาลักษณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ เป็นประธานในการประชุม กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ ติดตามปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานบริการตามรายโรค ปีงบประมาณ 2565

การประชุมทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน สถาบันกัลยาณ์ ฯ ครั้งที่ 1/2565
2022-01-11 15:49:54

การประชุมทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (EOC) สถาบันกัลยาณ์ ฯ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 5

น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ
2022-01-11 15:41:38

พิธีน้อมรำลึก พระกรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สถาบันกัลยาณ์​ ฯ ประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
2022-01-05 14:08:40

นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของกรมสุขภาพจิต

อธิบดีกรมสุขภาพจิตตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ โครงการ “ฝากใจ...ให้เราดูแล”
2022-01-05 14:08:23

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการ “ฝากใจ ... ให้เราดูแล” ซึ่งเปิดรับฝากดูแลผู้ป่วยจิตเวช

ตรวจราชการของกรมสุขภาพจิต ปีงบ 2565 ของสถาบันกัลยาณ์ฯ
2022-01-05 14:08:06

คณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ร่วมตรวจราชการของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

สถาบันกัลยาณ์ฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
2022-01-05 13:53:55

กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม “อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย มิติใหม่สู่ความท้าทายในอนาคต” (New Era of Thai Environmental Health towards Future Challenges)

ครบรอบ 50 ปี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
2021-06-18 13:09:35

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันเปิดสถาบันฯ

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่ 2
2021-05-14 07:48:26

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้แก่บุคลากรของสถาบันกัลยาณ์ฯ

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
2021-05-14 07:49:42

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 และทีม MCATT ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติในสถานการณ์การระบาด COVID-19 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สงกรานต์ วิถีใหม่ ใส่ผ้าไทย สำราญใจ ชาวกัลยาณ์
2021-04-07 11:22:00

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์ วิถีใหม่ ใส่ผ้าไทย สำราญใจ ชาวกัลยาณ์”

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)
2021-02-03 16:44:51

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปฏิบัติงาน ประเมิน/คัดกรอง ผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต
2021-01-05 13:06:30

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปฏิบัติงาน ประเมิน/คัดกรอง ผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 2
2021-01-04 11:11:04

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาคร และพระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ เจ้าคณะตำบลโกรกกราก เจ้าอาวาสวัดโกรกกราก เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 2

หน่วยปฐมพยาบาลทางใจ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ออกพื้นที่จังหวัดนครปฐม
2021-01-04 11:02:26

หน่วยปฐมพยาบาลทางใจ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ออกพื้นที่จังหวัดนครปฐม

รถโมบายคลายเครียด ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม
2021-01-04 10:48:43

รถโมบายคลายเครียด ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม

ประชุมเตรียมความพร้อม รพ.สนาม สมุทรสาคร
2021-01-04 10:44:40

ประชุมเตรียมความพร้อม รพ.สนาม สมุทรสาคร

ทีมสหวิชาชีพและทีม MCATT สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 นำรถโมบายคลายเครียด
2021-01-04 10:37:57

ทีมสหวิชาชีพและทีม MCATT สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 นำรถโมบายคลายเครียด

ประชุมเตรียมความพร้อม รพ.สนาม สมุทรสาคร
2021-01-04 10:33:13

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการเยียวยาจิตใจเบื้องต้น และตรวจรักษาผู้ถูกกักตัวที่โรงพยาบาลสนาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ตัวแทนจากบริษัท ไทยแสตนดาร์ดไปป์ อินดัสเทรียล จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงินสมทบทุน
2021-01-04 10:28:39

ตัวแทนจากบริษัท ไทยแสตนดาร์ดไปป์ อินดัสเทรียล จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงินสมทบทุน

สัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวที่ถูกกักตัว ผ่านระบบ Video Conference
2021-01-04 09:20:49

สัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวที่ถูกกักตัว ผ่านระบบ Video Conference

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 นำรถโมบายคลายเครียดออกหน่วยพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
2021-01-04 09:21:05

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 นำรถโมบายคลายเครียดออกหน่วยพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีม EOC ทีม MCATT สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมประชุมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
2021-01-04 09:04:20

นายแพทย์ศรุตพันธ์ุ จักรพันธ์ุ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีม EOC ทีม MCATT สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมประชุมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฯ
2021-01-04 09:00:25

นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฯ

หัวหน้ากลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นตัวแทนรับมอบเงินและสิ่งของบริจาค
2021-01-04 09:13:21

หัวหน้ากลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นตัวแทนรับมอบเงินและสิ่งของบริจาค โดยคุณอติชาต จินดาวงศ์ พร้อมญาติพี่น้องและกลุ่มเพื่อน

ประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19
2020-12-23 09:22:04

ทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน Emergency Operation Center (EOC) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์จัดประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19

ประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน
2020-12-23 09:22:32

กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตอนรับคณะ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2020-12-23 09:22:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตอนรับคณะ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้การต้อนรับ คณะจากสำนักงานประปา สาขาบางกอกน้อย
2020-12-17 09:46:01

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้การต้อนรับ คณะจากสำนักงานประปา สาขาบางกอกน้อย ปรึกษาหาแนวทางการปรับปรุงระบบประปาภายในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลัก (TOT)
2020-12-17 09:41:19

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลัก (TOT)

การประเมินและดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับบุคลากรทางการพยาบาล
2020-12-17 09:38:36

กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินและดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับบุคลากรทางการพยาบาล

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) นำเสนอความคืบหน้ากิจกรรมแผนกสุขภาพ
2020-12-14 09:25:58

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) นำเสนอความคืบหน้ากิจกรรมแผนกสุขภาพ

ประชุมมอบหมายการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการฯ
2020-12-09 10:31:11

กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไปจัดประชุมมอบหมายการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณและบำรุงประจำปี 2564

กิจกรรม “Galya Walk Running ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
2020-12-07 08:25:02

ชมรมกีฬาร่วมกับกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรม “Galya Walk Running ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

กิจกรรมน้อมนำจิตใจเสริมสายใยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน
2020-12-07 08:21:36

กิจกรรมน้อมนำจิตใจเสริมสายใยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน

ปฏิบัติงานดูแล ประเมินคัดกรองสุขภาพจิตประชาชน พิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา
2020-12-09 10:32:19

เข้าร่วมปฏิบัติงานดูแล ประเมินคัดกรองสุขภาพจิตประชาชน พิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพ/การเยี่ยมสำรวจภายใน
2020-12-04 10:00:50

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพ/การเยี่ยมสำรวจภายในสำหรับทีมผู้เยี่ยมสำรวจภายในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย
2020-12-04 10:01:18

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยฯ ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม

ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันการฆ่าตัวตาย ปี 2564-2565 ของกรมสุขภาพจิต
2020-12-02 10:15:02

กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไป (งานบริการจิตเวชทั่วไป/ suicide/mcc) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันการฆ่าตัวตาย ปี 2564-2565 ของกรมสุขภาพจิต

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ต้อนรับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
2020-12-02 10:07:47

นายแพทย์ศรุตพันธ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นางสาวเสาวคนธ์ สิงห์อาจ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไป สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
2020-11-27 07:55:10

กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไป สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

โครงการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในสถานประกอบการ
2020-11-25 13:37:26

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในสถานประกอบการตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทีมสหวิชาชีพ ออกหน่วยคัดกรองสุขภาพจิตร่วมกับทีม MCATT จังหวัดนครปฐม
2020-11-24 07:45:48

ทีมสหวิชาชีพ ออกหน่วยคัดกรองสุขภาพจิตร่วมกับทีม MCATT จังหวัดนครปฐม ในวโรกาส การรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
2020-11-24 07:46:06

นายศุภสิทธิ์ โพธวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (HA) และ ทีมระบบการดูแลรักษาทางคลินิก (PCT) ประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์
2020-11-24 07:47:04

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (HA) และ ทีมระบบการดูแลรักษาทางคลินิก (PCT) ประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้
2020-11-13 15:29:14

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ กลุ่มงานภารกิจเครือข่าย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตเวชและส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5

กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชทั่วไป ประชุมเพื่อรวบรวมผลงานของงานบริการ SSS (Supra Specialist Service)
2020-11-23 16:05:16

กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชทั่วไป ประชุมเพื่อรวบรวมผลงานของงานบริการ SSS (Supra Specialist Service)

ตัวแทนฝ่ายบริหารงานคุณภาพโรงพยาบาล และคณะกรรมการ PCT ร่วมกันติดตามผล
2020-11-11 15:13:18

นายแพทย์วฤทธ มงคลเนาวรัตน์ QMR (Quality Management Representative) ตัวแทนฝ่ายบริหารงานคุณภาพโรงพยาบาล และคณะกรรมการ PCT ร่วมกันติดตามผลและปรับปรุง แก้ไข กระบวนการทำงาน..

ทีมงานศูนย์รีเฟอร์ (OPD) ประชุมร่วมกัน เพื่อปรับปรุงระบบงานบริการ รับ-ส่งต่อผู้ป่วย (Referal Service) ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
2020-11-23 16:05:43

ทีมงานศูนย์รีเฟอร์ (OPD) ประชุมร่วมกัน เพื่อปรับปรุงระบบงานบริการ รับ-ส่งต่อผู้ป่วย (Referal Service) ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประชุมแนวทางการพัฒนาระบบบริหารราชการ กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2564
2020-11-23 14:58:37

ประชุมแนวทางการพัฒนาระบบบริหารราชการ กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ นำนักกิจกรรมบำบัดและนักกายภาพบำบัด เข้าประเมินพัฒนาการเด็ก ณ ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
2020-11-23 14:33:59

กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ นำนักกิจกรรมบำบัดและนักกายภาพบำบัด เข้าประเมินพัฒนาการเด็ก ณ ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา

ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2564 ของกรมสุขภาพจิต
2020-11-23 09:48:56

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และคณะ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2564 ของกรมสุขภาพจิต

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐาน ISO
2020-11-23 09:52:54

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐาน ISO

ออกหน่วยตรวจประเมินความพิการทางด้านจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา และการเรียนรู้
2020-11-23 09:51:36

แพทย์หญิงดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านนิติจิตเวช สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ ร่วมออกหน่วยตรวจประเมินความพิการทางด้านจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา และการเรียนรู้

ดูงาน Smart Hospital โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
2020-11-23 09:50:31

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงาน Smart Hospital โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2563
2020-11-10 00:15:15

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Working Together "

แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
2020-11-03 13:55:11

แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต

ศึกษาดูงานด้านการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิต
2020-11-03 13:47:56

ศึกษาดูงานด้านการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิต

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข เพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
2020-11-03 13:44:26

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข เพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรม​สายน้ำแห่งวัฒนธรรม
2020-11-03 13:34:24

กิจกรรม​สายน้ำแห่งวัฒนธรรม ณ อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น หลังที่ 1 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประชุมคณะทำงานพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 5
2020-11-03 13:24:48

ประชุมคณะทำงานพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 5

ทีมสหวิชาชีพ เข้าร่วมปฏิบัติงานดูแล ประเมินคัดกรองสุขภาพจิตประชาชน
2020-10-29 08:54:51

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เข้าร่วมปฏิบัติงานดูแล ประเมินคัดกรองสุขภาพจิตประชาชน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2020-10-12 21:28:36

บุคลากรของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ศาสตร์ของพระราชา พัฒนาจิตสำนึกบริการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการ Reaccreditation ครั้งที่ 5
2020-10-09 08:17:43

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการ Reaccreditation ครั้งที่ 5

วันอนุสรณ์ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
2020-10-09 08:15:33

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมงานวันอนุสรณ์ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว

การนำเสนอแอปพลิเคชัน Tele-psychiatry
2020-10-08 09:07:26

คณะกรรมการพัฒนาระบบทางไกลด้านจิตเวช เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแอปพลิเคชัน Tele-psychiatry โดยบริษัท เนวลิก้า คอนซัลติ้ง จำกัด

คณะทำงานพัฒนา New Normal สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการปัญญาประดิษฐ์
2020-10-07 07:56:16

คณะทำงานพัฒนา New Normal สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการปัญญาประดิษฐ์

คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าศึกษาดูงาน
2020-10-06 08:26:38

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และคณะให้การต้อนรับ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าศึกษาดูงาน

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพองค์กร
2020-10-05 13:34:20

คณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพองค์กรได้เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพองค์กรของทีม

รับการเยี่ยมสำรวจระบบยาและงานเภสัชกรรม
2020-09-30 09:04:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับการเยี่ยมสำรวจระบบยาและงานเภสัชกรรม มีอาจารย์ภาสกร รัตนเดชสกุล

ประชุมเพื่อทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมกำกับการใช้พลังงาน
2020-09-28 15:04:05

ประชุมเพื่อทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมกำกับการใช้พลังงาน และทบทวนมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

การประชุม ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ เพื่อจัดหาสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำและทัณฑสถาน สำหรับผู้ต้องขังจิตเวช
2020-09-28 08:09:36

การประชุม ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ เพื่อจัดหาสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำและทัณฑสถาน สำหรับผู้ต้องขังจิตเวช ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุจริต

ออกหน่วยคัดกรองสุขภาพจิต ณ โรงพยาบาลศิริราช
2020-09-28 08:10:43

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ออกหน่วยคัดกรองสุขภาพจิต ณ โรงพยาบาลศิริราช

ประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริการ TeleOPD
2020-09-28 07:58:38

ประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริการ TeleOPD โดยร่วมกันออกแบบ application บน smart phone เพื่อปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ Telemedicine ด้านจิตเวช

จำลองสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ด้วยภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ
2020-09-28 07:56:10

การตรวจรับครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดจำลองสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ด้วยภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ (Broadcast AR including LED screen and audio system for Augmented Reality)

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงาน รองรับนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2020-09-28 07:52:47

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงาน รองรับนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
2020-09-28 07:51:17

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลศิริราช

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลฯ
2020-09-28 07:49:39

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จากสถาบันราชานุกูล

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ออกหน่วยดูแลประชาชน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และท้องสนามหลวง
2020-09-28 07:41:22

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ออกหน่วยดูแลประชาชน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และท้องสนามหลวง

15-16 ก.ย.2563-Internal audit / Quality Round
2020-09-18 13:04:13

การเยี่ยมสำรวจภายใน Internal audit / Quality Round ครั้งที่ ๒ โดยทีมนำ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
2020-09-15 08:54:11

กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิตและงานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เพื่อให้บุคลากรสหวิชาชีพ

สถาบันกัลยาราชนครินทร์ ซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย (ในเวลา)
2020-09-11 12:27:52

วันที่ 9 กันยายน 2563 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย (ในเวลาราชการ)เพื่อเตรียมความพร้อมความ

การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563
2020-09-10 08:31:00

การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal ในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤต COVID-19 ด้วยวิถีชีวิตใหม่ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมต่อต้านการใช้ยาฆ่าหญ้า
2020-09-01 09:21:26

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมต่อต้านการใช้ยาฆ่าหญ้า

อบรมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต 2562 (ฉบับใหม่)
2020-08-26 07:35:27

งานบริการจิตเวชทั่วไป / mcc / ฆ่าตัวตาย จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่)

พิธีส่งมอบโต๊ะหมู่บูชา
2020-08-24 08:07:01

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบคุณ คุณอิทธิ ชวลิตธำรง ผู้ชนะการประมูลโต๊ะหมู่บูชาฝังมุก มูลค่า 310,000 บาท

ระบบงาน New normal เรื่องโดรนขนส่งยาและเวชภัณฑ์ ณ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
2020-08-24 08:01:02

ร่วมนำเสนอระบบงาน New normal เรื่องโดรนขนส่งยาและเวชภัณฑ์ ณ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

ประชุมวิชาการสุขภาพจิต ชีวิตวิถีใหม่ “MCATT: New normal ERA”
2020-08-19 12:41:47

ประชุมวิชาการสุขภาพจิต ชีวิตวิถีใหม่ “MCATT: New normal ERA” ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สวีต ซิตี้ เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง

ริบการนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Teleconferrence
2020-08-14 15:30:54

งานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ริบการนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Teleconferrence

ประชุมกลุ่มงานภารกิจบริการ เรื่องการดำเนินงานระบบบริการ ในระบบบริการงาน OPD, IPD งานบริการต่างๆ
2020-08-14 15:28:25

การประชุมกลุ่มงานภารกิจบริการ เรื่องการดำเนินงานระบบบริการ ในระบบบริการงาน OPD, IPD งานบริการต่างๆ

ออกหน่วยค้ดกรองสุขภาพจิตประชาชน
2020-08-14 15:25:56

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ออกหน่วยค้ดกรองสุขภาพจิตประชาชน

ประชุมติดตามประเมินผลการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ครั้ง 4
2020-08-14 15:24:07

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประชุมติดตามประเมินผลการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ครั้ง 4 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ ชั้น 4

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
2020-08-14 09:21:48

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกัน ณ บริเวณแยกลานพระรูป-แยกมิสกวัน

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2020-08-14 09:18:41

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

งานบริการจิตเวชทั่วไปฯ เข้ารับการนิเทศงานระบบบริการจากกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Teleconference
2020-08-14 09:16:41

งานบริการจิตเวชทั่วไปฯ เข้ารับการนิเทศงานระบบบริการจากกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Teleconference

กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ จัดกิจกรรมสานสายใยรัก (วันแม่แห่งชาติ) ครั้งที่ 15
2020-08-14 09:14:12

กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ จัดกิจกรรมสานสายใยรัก (วันแม่แห่งชาติ) ครั้งที่ 15 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

รับฟังการนำเสนอแอพพลิเคชั้น
2020-08-14 09:10:55

รับฟังการนำเสนอแอพพลิเคชั้น "ระบบดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงอย่างใกล้ชิด" จากบริษัท HCG

การประชุมติดตามคู่มือยาไปรษณีย์ตัวชี้วัด และ New normal
2020-08-14 09:08:50

การประชุมติดตามคู่มือยาไปรษณีย์ตัวชี้วัด และ New normal ณ ห้องประชุมนายแพทย์อุดม

สาธิตการทดลองใช้ Virtual-Reality Technology เพื่อเป็นทางเลือกการทำพฤติกรรมบำบัด
2020-08-14 09:06:43

กลุ่มงานจิตวิทยาและงานโทคโนโลยีสารสนเทศ สาสาธิตการทดลองใช้ Virtual-Reality Technology เพื่อเป็นทางเลือกการทำพฤติกรรมบำบัด

สรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
2020-08-14 09:03:50

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธาน ในการสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมวาดภาพระบายสีและเขียนเรียงความ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563
2020-08-13 07:57:08

กิจกรรมวาดภาพระบายสีและเขียนเรียงความ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2563
2020-08-13 07:53:04

นายศุภสิทธิ์ โพธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้การต้อนรับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2563

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563
2020-08-11 00:16:19

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ Mental Health in the COVID-19 Pandemic (สุขภาพจิต โควิด สิบเก้า)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ บรรยายนโยบายสร้างวัคซีนใจระดับบุคคลและครอบครัว
2020-08-11 00:12:25

นพ.ศรุตพันธุ จักรพันธุ ณ.อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ บรรยายนโยบายสร้างวัคซีนใจระดับบุคคลและครอบครัว ณ รร.แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสรอท์ แอนด์สปา ชะอำ จ.เพชรบุรี

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร หลักสูตรการสร้าง Infographic
2020-08-06 15:30:03

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร หลักสูตรการสร้าง Infographic

นายแพทย์พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์ และคณะตรวจราชการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศประเด็นสุขภาพจิตและจิตเวช กรณีปกติ
2020-08-06 15:20:40

นายแพทย์พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ และคณะตรวจราชการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศประเด็นสุขภาพจิตและจิตเวช กรณีปกติ

ทีมจิตเวชเด็กและวัยรุ่นสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ราชบุรีลงพื้นที่ประชุมติดตามงานด้านพัฒนาการการใช้เครื่องมือ TEDA 4 I ในจังหวัดกาญจนบุรี
2020-08-06 15:26:50

ทีมจิตเวชเด็กและวัยรุ่นสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ราชบุรีลงพื้นที่ประชุมติดตามงานด้านพัฒนาการการใช้เครื่องมือ TEDA 4 I ในจังหวัดกาญจนบุรี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
2020-08-06 15:26:29

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่แวดล้อม ภายใต้หัวข้อ
2020-08-06 15:26:21

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่แวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ห่างไกล COVID-19" เพื่อให้บุคลากรร่วมกันทำความสะอาด และจัดพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ตรวจราชการ จังหวัดสมุทรสงคราม
2020-08-06 15:26:11

นายแพทย์พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ และคณะตรวจราชการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศประเด็นสุขภาพจิตและจิตเวช

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตรวจสุขภาพประจำปี 2563
2020-08-06 15:25:56

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นวิทยากร อบรมหลักสูตรให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน
2020-08-06 15:25:50

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นวิทยากร อบรมหลักสูตรให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธำรงรักษากระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA
2020-08-06 15:25:45

โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธำรงรักษากระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA

สโมสรไลออนส์ นครปฐม ร่วมบริจาคเงิน เพื่อซื้อหน้ากากอนามัย
2020-08-06 15:25:38

นายศุภสิทธิ์ โพธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับสโมสรไลออนส์ นครปฐม ร่วมบริจาคเงิน

เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ป่วยจิตเวช
2020-08-06 15:29:39

ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ป่วยจิตเวช ณ หอผู้ป่วยใน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้อุปกรณ์บูรณาการระบบประสาท
2020-08-06 15:21:33

กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ สถาบันกัลป์ยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้อุปกรณ์บูรณาการระบบประสาทรับความรู้สึก

แสดงผลงาน Site Visit PMQA 4.0 เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินรางวัล
2020-08-06 15:21:47

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และคณะ เข้าร่วมการจัดแสดงผลงาน Site Visit PMQA 4.0

ติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิตในเรือนจำ
2020-08-06 15:21:58

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประชุมนิเทศติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิตในเรือนจำ ผ่านการประชุมทางไกล (Webex Meet)

ตรวจราชการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
2020-08-06 15:22:09

นายแพทย์พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ และคณะตรวจราชการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ..

ประเมินรางวัลจากคณะกรรมการจากสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี พ.ศ.2563
2020-08-06 15:22:28

ประเมินรางวัลจากคณะกรรมการจากสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี พ.ศ.2563

ตรวจราชการและนิเทศประเด็นสุขภาพจิต จังหวัดเพชรบุรี
2020-08-06 15:22:37

คณะตรวจราชการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศประเด็นสุขภาพจิตและจิตเวช กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ
2020-08-06 15:22:43

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ จังหวัดการญจนบุรี

ประชุมการปรับกระบวนงานรูปแบบใหม่ (New Normal)
2020-08-06 15:22:57

ประชุมการปรับกระบวนงานรูปแบบใหม่ (New Normal)

กิจกรรม “พี่ตู้เติมสุข น้องถุงสุขใจ เสริมสร้างพลังความเข้มแข็ง
2020-08-06 15:39:39

ทีม EOC MCATT ร่วมกับกลุ่มภารกิจเครือข่าย จัดกิจกรรม “พี่ตู้เติมสุข น้องถุงสุขใจ เสริมสร้างพลังความเข้มแข็งทางใจ ให้กับประชาชน ปลอดภัยจาก COVID-19”

นายแพทย์พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ และคณะตรวจราชการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศประเด็นสุขภาพจิตและจิตเวช
2020-08-06 16:01:52

นายแพทย์พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ และคณะตรวจราชการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศประเด็นสุขภาพจิตและจิตเวช

ประชุมนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานด้านนิติิจิตเวชและงานสุขภาพจิตในเรือนจำ
2020-08-06 16:01:58

กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดการประชุมนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานด้านนิติิจิตเวชและงานสุขภาพจิตในเรือนจำ

ตรวจเยี่ยม Medication management System
2020-08-06 16:02:05

แพทย์หญิงปวิตรา มงคลเนาวรัตน์ ประธานทีมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม Medication management System

การตรวจรับอุปกรณ์สำหรับห้องบูรณาการระบบประสาทรับความรู้สึกเพื่อการผ่อนคลายและปรับพฤติกรรมด้วยเทคนิคสโนซีเล็น (Snoezelen)
2020-08-06 16:02:18

แพทย์หญิงสลักจิต แสงสิน หัวหน้างานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในการตรวจรับอุปกรณ์สำหรับห้องบูรณาการฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
2020-08-06 16:02:29

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทำงานการส่งยาไปรษณีย์และรับยาเดิม จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการบริการยาไปรษณีย์
2020-08-06 16:02:43

คณะทำงานการส่งยาไปรษณีย์และรับยาเดิม จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการบริการยาไปรษณีย์ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติการบริการยาทางไปรษณีย์สำหรับผู้ป่วยนอก

งานบริการโรคซึมเศร้าซ้อมใช้เครื่องมือ TMS เพื่อเตรียมเปิดให้บริการ
2020-08-06 16:02:51

งานบริการโรคซึมเศร้าซ้อมใช้เครื่องมือ TMS เพื่อเตรียมเปิดให้บริการ

คุณพรสรรฐ แต้มคงคา บริษัทไทยกลูโคส จำกัด ร่วมกับสโมสรไลออนส์ฯ ร่วมบริจาคห้องตรวจเชื้อ
2020-08-06 16:03:08

บริษัทไทยกลูโคส จำกัด ร่วมกับสโมสรไลออนส์บรรทัดทอง สโมสรไลออนส์ช่องนนทรี สโมสรไลออนส์วังใหม่ สโมสรไลออนส์สัมพันธวงศ์ และชมรมกอล์ฟวิลล่ารอแยล ร่วมบริจาคห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure SWAB Cabinet)

การประชุมการปรับกระบวนงานรูปแบบใหม่ (New Normal) ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
2020-08-06 16:03:19

นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุทธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุมการปรับกระบวนงานรูปแบบใหม่ (New Normal) ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
2020-08-06 16:03:32

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

NEW NORMAL @ GALYA RAJANAGARINDRA INSTITUTE
2020-06-15 08:37:52

ระบบบริการทางการแพทย์แบบใหม่ (NEW NORMAL MEDICAL SERVICE) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดระบบบริการทางการแพทย์แบบใหม่.....

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมสื่อสารองค์กรครั้งที่ 5/2563
2020-06-11 12:45:14

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมสื่อสารองค์กรครั้งที่ 5/2563

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมติดตาม การดำเนินงานยาไปรษณีย์
2020-06-11 11:33:39

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมติดตาม การดำเนินงานยาไปรษณีย์

ร่วมชี้แจงแผนการฟื้นฟูจิตใจในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคราม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
2020-06-11 11:35:49

ร่วมชี้แจงแผนการฟื้นฟูจิตใจในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคราม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา19 (COVID - 19)
2020-06-11 11:36:05

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา19

การนำเสนอ เรื่องการชำระเงินผ่าน QR code , Bill payment และ TAX invoice จากทีมงานธนาคารกสิกรไทย
2020-06-11 11:40:50

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และทีมสหวิชาชีพเข้าร่วมฟัง การนำเสนอจากทีมงานธนาคารกสิกรไทย เรื่องการชำระเงินผ่าน QR code , Bill payment และ TAX

การฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2020-06-11 11:41:21

อธิบดีกรมสุขภาพจิต มอบหมายนโยบายการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จังหวัดราชบุรี

สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ นำแพลทฟอร์ม หรือ QR Code
2020-06-11 11:41:44

สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ นำแพลทฟอร์ม หรือ QR Code "ไทยชนะ" เพื่อการติดตามตัว หากพบมีผู้ใช้บริการติดโรคโควิด-19..

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกแบบปรับปรุง
การให้บริการแบบวิถีใหม่ (New Normal)
2020-06-11 11:42:49

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมออกแบบปรับปรุง การให้บริการแบบวิถีใหม่ (New Normal)

จำลองสถานการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality)
2020-06-11 11:42:59

จำลองสถานการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality) สำหรับนำมาใช้บำบัด

ลงพื้นที่ให้ความรู้ และเยียวยาจิตใจเคสหลังรับการรักษาโรคโควิด 19
2020-06-11 11:43:07

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเลน และโรงพยาบาลบางเลน ให้ความรู้เรื่องโรคโควิด 19 การเฝ้าระวั

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำอาหารแห้ง สิ่งของต่างๆ มาใส่ตู้กัลยาณ์เติมสุข
2020-06-11 11:44:12

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำอาหารแห้ง สิ่งของต่างๆ มาใส่ต

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทาน อุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์
2020-06-11 11:44:42

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมร

ปิดการอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ “นิติจิตเวชศาสตร์” สำหรับแพทย์ประจำบ้าน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19
2020-06-11 11:45:19

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในการปิดการอบรม “นิติจิตเวชศาสตร์” สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

ประชุมภาวะฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาคโรคโควิด (COVID - 19) ในเขตสุขภาพที่ 5
2020-06-11 11:45:31

ประชุมภาวะฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาคโรคโควิด (COVID - 19) ในเขตสุขภาพที่ 5

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 5
2020-06-11 11:45:41

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 5 เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน

บริการตรวจประเมินผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำ ผ่านระบบ tele-psychiatry
2020-06-11 11:45:51

บริการตรวจประเมินผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำ ผ่านระบบ tele-psychiatry

บริษัท บีนฟอร์ จำกัด สาธิตการใข้งานกล้องตรวจวัดอุณหภูมิ
2020-06-11 11:48:14

บริษัท บีนฟอร์ จำกัด สาธิตการใข้งานกล้องตรวจวัดอุณหภูมิในสถานการณ์ COVID-19

เยี่ยมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ มหวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
2020-06-11 11:48:04

สถาบันฯ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เยี่ยมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ มหวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาค
2020-06-11 11:47:54

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาค

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาค
2020-06-11 11:47:41

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดการประชุมคณะทำงานระบบจัดยาล่วงหน้า / ยาไปรษณีย์
2020-06-11 11:47:32

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดการประชุมคณะทำงานระบบจัดยาล่วงหน้า / ยาไปรษณีย์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้
2020-06-11 11:50:40

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้

ประชุมติดตามผลการปรับบริการผู้ป่วยจิตเวช IPD
2020-06-11 11:47:11

ประชุมติดตามผลการปรับบริการผู้ป่วยจิตเวช IPD / ติดตามผลการดูแลผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปในward แรกรับ (quarantine ward) / ติดตามผลการดูแลผู้ป่วยใน cohort

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมบุคลากรศึกษาการใช้งานหุ่นยนต์ส่งอาหารและยาระยะไกล
2021-02-10 15:35:09

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมบุคลากรศึกษาการใช้งานหุ่นยนต์ส่งอาหารและยาระยะไกล

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 ลงเยี่ยมศูนย์เฝ้าระวังโรคโควิด-19
2020-06-11 11:46:49

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 ลงเยี่ยมศูนย์เฝ้าระวังโรคโควิด - 19 พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและวางแผนการดูแลผู้เข้ารับการกักตัว

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาค
2020-06-11 11:46:35

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ #ขอบคุณที่ร่วมสู้ไปด้วยกัน

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เยี่ยมผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนการบินกำแพงแสน จ.นครปฐม
2020-06-11 12:36:07

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เยี่ยมผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนการบินกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เปิดให้บริการผู้ป่วยนอกด้วยระบบ Tele - OPD
2020-06-11 12:36:17

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เปิดให้บริการผู้ป่วยนอกด้วยระบบ Tele - OPD

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปรับรูปแบบบริการผู้ป่วยนอก ด้วยระบบ Tele-OPD เริ่มบริการ 13 เมษายน 2563
2020-06-11 12:38:31

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปรับรูปแบบบริการผู้ป่วยนอก ด้วยระบบ Tele-OPD เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
2020-06-11 12:39:14

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ #สู้ไปด้วยกันก้าวไปด้วยกัน #คนไทยใจดี

ประชุมเพื่อปรับรูปแบบบริการผู้ป่วยนอก เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้รับบริการ
2020-06-11 12:40:31

ประชุมเพื่อปรับรูปแบบบริการผู้ป่วยนอก เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้รับบริการ

ประชุมซ้อมแผนบนโต๊ะ(Table Top Exercise) ในการรับผู้ป่วยโควิด - 19 เข้ามารักษาในหอผู้ป่วย
2020-06-11 12:41:08

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประชุมซ้อมแผนบนโต๊ะ(Table Top Exercise) ในการรับผู้ป่วยโควิด - 19 เข้ามารักษาในหอผู้ป่วย Cohort ward ------------------------

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่าน
2020-06-11 12:41:24

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่บริจาค

อธิบดีกรมสุขภาพจิต ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมหอผู้ป่วยโรค COVID-19
2020-06-11 12:41:55

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิตติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมหอผู้ป่วยโรค COVID-19 (Cohort ward) ณ หอผู้ป่วยใน

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ พร้อมรับมือภัย COVID-19
2020-06-11 12:42:02

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์พร้อมรับมือภัย COVID-19

ทีมงานจิตอาสาของสถาบันฯ ให้บริการสอบถามข้อมูลการส่งยาทางไปรษณีย์
2020-06-11 12:42:11

ทีมงานจิตอาสาของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้บริการสอบถามข้อมูลการส่งยาทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ และ Line

ปรับขั้นตอนการบริการผู้ป่วยนอก
3/31/20 06:37 PM

รับขั้นตอนการบริการผู้ป่วยนอก โดยมีการคัดกรอง วัดไข้ จัดโซนที่นั่งรอด้านนอกก่อนเข้าอาคาร และให้ผู้รับบริการนั่งเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยง

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมใจรับมือ ภัยโควิด ทำสื่อ ขอเชิญร่วมบริจาค Face Shield
2020-06-11 12:47:14

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมใจรับมือ ภัยโควิด ทำสื่อ ขอเชิญร่วมบริจาค Face Shield

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมใจรับมือภัยโควิด พ่นยาฆ่าเชื้อ
2020-06-11 12:47:34

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เพิ่มความปลอดภัยสู้ภัย COVID-19 โดยได้มีการพ้นยาฆ่าเชื้อในตึกผู้ป่วย...

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำเดือน มีนาคม 2563 ผ่านช่องทางระบบ ZOOM VDO Conference
2020-06-11 12:47:44

นายแพทย์ศรุตพันธ์ุ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผอ.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์.. ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำเดือน มีนาคม 2563 ผ่านช่องทางระบบ ZOOM VDO Conference

อธิบดีกรมสุชภาพจิต ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานการจัด Cohort ward
2020-06-11 12:48:06

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุชภาพจิต ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานการจัด Cohort ward

พญ.จุฬาลักษณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ ต้อนรับและให้สัมภาษณ์ ผู้สือข่าวจากไทยรัฐ TV 32
2020-06-11 12:48:16

พญ.จุฬาลักษณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ ต้อนรับและให้สัมภาษณ์ ผู้สือข่าวจากไทยรัฐ TV 32

ร่วมประชุม กับ กบบส. เรื่อง การจัด Cohort ward เพื่อเตรียม รับมือ กับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
2020-06-11 13:14:02

ร่วมประชุม กับ กบบส. เรื่อง การจัด Cohort ward เพื่อเตรียม รับมือ กับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

กลุ่มงาน IT สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดเตรียม อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วยนอก..
2020-06-11 13:14:14

กลุ่มงาน IT สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดเตรียม อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วยนอก..

ตึกนิติภัทร์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำร่องทดลอง การใช้ระบบ IPD Paperless
2020-06-11 13:14:23

การพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวช (ตึกนิติภัทร) การนำร่องทดลอง การใช้ระบบ IPD Paperless

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ Psychodrama Therapy สำหรับสหวิชาชีพ..
2020-06-11 13:14:32

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ Psychodrama Therapy สำหรับสหวิชาชีพฯ ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

จัดอบรมการใช้โปรแกรม ZOOM สำหรับประชุมออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย ไวรัส....
3/17/20 05:26 PM

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันกลัยาณ์่ราชนครินทร์จัดอบรมการใช้โปรแกรม ZOOM สำหรับประชุมออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย ไวรัส....

กิจกรรม RM round
2020-06-11 13:15:45

ทีมคณะกรรมการความเสี่ยง นำทีมโดยหัวหน้าทีมทันตแพทย์หญิงปิยะรัตน์ เฉลิมสุขสันต์ จัดกิจกรรม RM round " สือสาร น้อมรับฟัง ร่วมทาง ให้เวลา พี่น้อง....

อบรมทักษะการดูแลและการประเมินอาการผู้ป่วยโรคจิตเภทและผู้ป่ายจิตเวชสูงอายุ
2020-06-11 13:15:57

อบรมทักษะการดูแลและการประเมินอาการผู้ป่วยโรคจิตเภทและผู้ป่ายจิตเวชสูงอายุ

อบรมการเป็นผู้ฝึกสอนงานแก่บุคลากรทีมสหวิชาชีพในการ์ฝึกสอนงานคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
3/12/2020 22:32

อบรมการเป็นผู้ฝึกสอนงานแก่บุคลากรทีมสหวิชาชีพในการ์ฝึกสอนงานคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

มาตราการควบคุมป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVIT 2019)สำหรับผู้มาติดต่อราชการ
3/12/2020 22:32

มาตราการควบคุมป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVIT 2019)สำหรับผู้มาติดต่อราชการ

การทำลายพิล์มเอกชเรย์ของผู้ป่วยที่จัดเก็บที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
3/12/2020 22:32

การทำลายพิล์มเอกชเรย์ของผู้ป่วยที่จัดเก็บที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ สำหรับผู้จัดการสุขภาพ
3/12/2020 22:32

อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ สำหรับผู้จัดการสุขภาพ

โครงการอบรมมาตรการลดและคัดแยกขะมูลฝอย กรมสุขภาพจิต ปีงบ 2563
3/12/2020 22:32

โครงการอบรมมาตรการลดและคัดแยกขะมูลฝอย กรมสุขภาพจิต ปีงบ 2563

ประชุมวางแผนการดำเนินงานการจัดอบรมความเสี่ยงให้กับบุคลากรใหม
3/12/2020 22:32

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดการประชุมวางแผนการดำเนินงานการจัดอบรมให้กับบุคลากรใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องและสร้างความเข้าใจในรื่องการบริหารความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประชุมการทำแผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5/13/20 01:34 PM

ประชุมการทำแผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ สำหรับผู้จัดการสุขภาพ
2020-06-11 13:24:18

งานบริการจิตเวชผู้สูงอายุ กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไป สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอา

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สําหรับผู้ป่วยใน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2562
2020-06-11 13:19:43

นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร "โครงการอบรมมาตรการลดและคัดแยกขะมูลฝอย กรมสุขภาพจิต" ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาย

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ เทศบาลกระทุ่มล้ม
2020-06-11 13:19:51

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 และนายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมด้วยคณะลงตรวจราชการ ..

กิจกรรม RM round ที่กลุ่มงานทันตกรรม และกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
2020-06-11 13:20:00

คณะกรรมการความเสี่ยง นำทีมโดยแพทย์หญิงวรินทร พิพัฒน์เจริญชัย เป็นหัวหน้าทีมคณะกรรมการความเสี่ยงจัดกิจกรรม RM round " ฟังหัวใจคนทำงาน จิตประสาน องค์กร

ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับคลินิกหมอครอบครัว เขตสุขภาพที่ 5
2020-06-11 13:20:10

กลุ่มภารกิจเครือข่าย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับคลินิกหมอครอบครัว (PCC,Primary Care Cluster)

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต”
2020-06-11 13:20:21

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธาน นำข้าราชกา แและเจ้าหน้าที่ ของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”

วางแผนออกแบบระบบนำร่องการใช้ระบบวิเคราะห์อัจฉริยะตรวจจับแยกแยะใบหน้าและพฤติกรรม ด้วย AI
2020-06-11 13:20:32

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โดยมีนายศุภสิทธิ์ โพธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมกับทีมบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด เข้าสำวจพื้นที่

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบรมพัฒนาจิตเพื่อออกแบบชีวิตก่อนลมหายใจสุดท้าย
2020-06-11 13:18:19

ชมรมจริยธรรม สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การอบรมพัฒนาจิตเพื่อออกแบบ ชีวิตก่อนลมหายใจสุดท้าย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย

โครงการ Transformative Learning สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ในเขตสุขภาพที่ 5
2020-06-11 13:18:38

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการ Transformative Learning สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ในเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการงานจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น ครั้งที่ 5
2020-06-11 13:18:50

นายแพทยศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการงานจ้างก่อสร้างอาคาร