หน้าหลัก >

(ปิดจองแล้ว) เปิดจองลงทะเบียนวัคซีน Pfizer เข็มที่ 3 สำหรับประชาชนทั่วไป

แจ้งปิดรับจองวัคซีน Pfizer เข็มที่ 3 เนื่องจากขณะนี้มีผู้จองเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนด หากสามารถเปิดรับจองเพิ่มได้อีกสถาบันฯจะประกาศให้ทราบต่อไป