หน้าหลัก >

การประชุมทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน สถาบันกัลยาณ์ ฯ ครั้งที่ 1/2565

               นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน Emergency Operation Center (EOC) สถาบันกัลยาณ์ ฯ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 5 รวมทั้งปรับปรุงแนวปฎิบัติและบุคลากรผู้รับผิดชอบของทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม 2 ตึกอำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์