หน้าหลัก >

น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ

                นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึก พระกรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการสาธารณสุขไทยและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ อาคารผู้ป่วยนอก สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์