หน้าหลัก >

อธิบดีกรมสุขภาพจิตตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ โครงการ “ฝากใจ...ให้เราดูแล”

                 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการ “ฝากใจ ... ให้เราดูแล” ซึ่งเปิดรับฝากดูแลผู้ป่วยจิตเวช เพื่อเป็นของขวัญและส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่แก่ผู้ป่วยจิตเวชและผู้ดูแล ภายใต้นโยบายของกรมสุขภาพจิตตามมาตรฐาน Covid Free Setting ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565 และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ณ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5/1 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์