หน้าหลัก >

ปิดรับบริจาควัสดุกันกระแทก

ขอปิดรับบริจาควัสดุกันกระแทก เนื่องจากขณะนี้ได้รับบริจาคในจำนวนที่เพียงพอแล้ว หากต้องการเพิ่มจะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป ทางสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาในครั้งนี้