หน้าหลัก >

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างรายคาบ (ตั้งแต่บันนี้ถึง วันที่ 13 สิงหาคม 2564)

ตำแหน่ง
 พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา 

>> คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม <<