หน้าหลัก >

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมวิชาการนิติสุขภาพจิต ครั้งที่ 3 หัวข้อ รู้เพื่อหยุดความรุนแรงในสังคม

คลินิกจิตสังคมในระบบศาลในการป้องกันการก่อคดีซ้ำของเยาวชน
ความก้าวร้าว และความรุนแรง แง่มุมด้านประสาทชีววิทยา และจิตสังคม
ความรุนแรงในโลกโซเชียลมีเดีย
ทำอย่างไรเมื่อ...ผู้สูงอายุถูกทารุณ
พฤติกรรมก้าวร้าวในผู้ป่วยสมองเสื่อม
ยุติความรุนแรงในโรงเรียน...ก่อนจะสายเกินไป
รับมือกับความรุนแรงในสื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์
สรุปสาระสำคัญจากการประชุมวิชาการนิติสุขภาพจิต หัวข้อ รู้เพื่อหยุดความรุนแรงในสังคม