หน้าหลัก >

กรมสุขภาพจิตร่วมมือกับ Tero Music เปิดรพ.สนามได้เลยครับ เพลงสบายๆ

กรมสุขภาพจิต ร่วมมือกับ Tero Music ในเครือ Tero Entertainment ในการส่งเสริมสุขภาพจิตของคนไทย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม ผู้ที่กำลังกักตัวและเฝ้าสังเกตอาการ และผู้ที่มารับวัคซีนตามจุดฉีดวัคซีนต่าง ๆ โดยเปิดตัวโปรเจค “IN THE MOOD FOR LOVE” ผ่านแนวคิดใช้ดนตรีบำบัดสุขภาพจิต และช่วยส่งเสริมการสร้างบรรยากาศส่งต่อความรักและความห่วงใยในสังคม ประกอบไปด้วยบทเพลงของศิลปินชื่อดัง เช่น Slot Machine, โต๋ ศักดิ์สิทธิ์, Bedroom Audio, Better Weather, Chilling Sunday, Fellow fellow, Electric Neon Lamp, Kob Flat Boy, เกิบ ณัฐพงศ์, เอย ธนพรรษ์ และ Melanie
.
นอกจากเพลย์ลิสท์ชื่อเดียวกันกับโปรเจค หรือ “IN THE MOOD FOR LOVE” นี้แล้ว ภายใต้โปรเจค IN THE MOOD FOR LOVE ยังคงจะมีความร่วมมือและนวัตกรรมอื่น ๆ ตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมุ่งเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตคนไทยในกลุ่มต่าง ๆ และสร้างบรรยากาศส่งต่อความรักและความห่วงใยในสังคมไทยต่อไป สามารถติดตามได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียของกรมสุขภาพจิตและ TERO Entertainment
.
#InTheMoodForLovePlaylist
#TeroMusicXกรมสุขภาพจิต
#TeroMusic
#กรมสุขภาพจิต