หน้าหลัก >

การประชุมวิชาการนิติสุขภาพจิต ครั้งที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วม "การประชุมวิชาการนิติสุขภาพจิต ครั้งที่ 3"

หัวข้อ: "รู้ ... เพื่อหยุดความรุนแรงในสังคม"

วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2564

ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings

 

ลงทะเบียน => https://bit.ly/2Rb6bpM

ติดต่อสอบถาม => สำนักงานนิติสุขภาพจิต 0 2441 6115, 0 2441 6105