หน้าหลัก >

สื่อ ความรู้ สำหรับผู้สูงอายุ

สื่อ-วีดิทัศน์

 

Click on the play button to play a sound:


คลิปเสียง
Your browser does not support the audio element.

รักให้เป็น อกหักให้เป็น (10 ข้อคิดกับความรัก)
1 นาที กับ กรมสุขภาพจิต

การดูแลผู้สูงวัยที่มีอาการหงุดหงิด ก้าวร้าว

  เพราะ ‘อัลไซเมอร์’ ไม่ใช่แค่ความจำเสื่อม

สื่อ-สิ่งพิมพ์

 
การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน ในช่วง COViD-19 การดูแลผู้สูงอายุด้วยความสุข 5 มิติ พลิกการดูแลสุขภาพใจผู้สูงอายุ  

เอกสาร ดาวน์โหลด

แบบประเมิน Neuropsychiatric Inventory (1) .doc
เครื่องมือประเมิน ผส.