หน้าหลัก >

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)

 
 
นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
.
โดยมีตัวแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มงานของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 

รูปภาพ เพิ่มเติม