หน้าหลัก >

ประชุมเตรียมความพร้อม รพ.สนาม สมุทรสาคร

 
ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บริการเยียวยาจิตใจเบื้องต้น และตรวจรักษาผู้ถูกกักตัวที่โรงพยาบาลสนาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
โดยมีการซักซ้อม ทำความเข้าใจ ในเรื่องเกี่ยวกับ ยาทางจิตเวช ระบบบริหารเหตุการณ์ การประเมิน การคัดกรอง
การสวมใส่ชุดการป้องกันการติดเชื้อ ฯลฯ ณ ห้องประชุมนายแพทย์อุดมฯ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

>> คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม <<