หน้าหลัก >

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 นำรถโมบายคลายเครียดออกหน่วยพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

 
นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมหสวิชาชีพและทีม MCATT สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 นำรถโมบายคลายเครียดออกหน่วยพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณะสุข จังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับ
รถโมบายคลายเครียดให้บริการตรวจประเมินสุขภาพจิตตรวจวัดความเครียด ด้วยเครื่อง Biofeedback บริการคลายเครียดด้วยเก้าอี้คลายเครียด การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ณ สสจ.สมุทรสาคร
 

>> คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม <<