หน้าหลัก >

ประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19

 

ประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19

วันที่ 22 ธันวาคม 2563
ทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน Emergency Operation Center (EOC) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์จัดประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 5 รวมทั้งปรับปรุงแนวปฎิบัติและบุคลากรผู้รับผิดชอบของทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 

>> คลิกดูรายละเอียด <<