หน้าหลัก >

ประชุมมอบหมายการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการฯ

 
วันที่ 4 ธันวาคม 2563
กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไปจัดประชุมมอบหมายการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณและบำรุงประจำปี 2564 ของกลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไปทุกงานบริการ ณ ห้องประชุม นายแพทย์สุจริต สุวรรณชีพ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โดยมีแพทย์หญิงจุฬาลักษณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ เป็นประธาน