หน้าหลัก >

ปฏิบัติงานดูแล ประเมินคัดกรองสุขภาพจิตประชาชน พิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา

 
วันที่ 3 ธันวาคม 2563
ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เข้าร่วมปฏิบัติงานดูแล ประเมินคัดกรองสุขภาพจิตประชาชน พิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” รวมใจภักดิ์” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 ณ พระลานพระราชวังดุสิต