หน้าหลัก >

ประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพ/การเยี่ยมสำรวจภายใน

 
วันที่ 3 ธันวาคม 2563
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพ/การเยี่ยมสำรวจภายในสำหรับทีมผู้เยี่ยมสำรวจภายในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013 โดยมี นพ.วฤทธ มงคลนวรัตน์ QMR ของสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมผู้เยี่ยมสำรวจร่วมกันจัดทำแนวทางการเยี่ยม/ปรับปรุง Audit Checklist ในการตรวจเยี่ยมภายใน ทบทวนปัญหาอุปสรรคจากการเยี่ยมสำรวจ ครั้งที่ผ่านมา และปรับปรุงแนวทางการเยี่ยมให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ ชั้น 4 ตึกอำนวยการ
 

>> คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม <<