หน้าหลัก >

กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไป สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไป สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง และแจ้งตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25 พ.ย. 63 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์อุดม ลักษณวิจารณ์ ชั้น 4 โดยมี แพทย์หญิงจุฬาลักษณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ เป็นประธาน