หน้าหลัก >

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เปิดให้บริการตรวจจิตเวชทางไกล

 

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีบริการ Telepsychiatry in prison facilities (การให้บริการตรวจจิตเวชทางไกล) การตรวจผ่านระบบสื่อสารทางไกล เป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้ป่วยที่ควรได้รับการรักษาได้เข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นโดยสามารถปรึกษากับแพทย์ผู้รักษา ทั้งการรักษา การเฝ้าติดตามอาการและการแนะนำต่างๆได้

คลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อเข้าร่วม รับรางวัล UN award 2021