หน้าหลัก >

ดูงาน Smart Hospital โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงาน Smart Hospital ที่ได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบบริการได้ครอบคลุมในทุกด้าน อาทิเช่น Smart Appointment การนัดหมายผู้ป่วยลงทะเบียนตรวจล่วงหน้า, Smart Service ระบบจัดการคิวอัตโนมัติ , Smart Delivery การจ่ายยา จัดส่งยาผู้ป่วยถึงบ้าน, Smart Intermediate Care การเชื่อมโยงข้อมูล แผนการรักษาผู้ป่วย และ Long Term Care เพื่อนำมาพัฒนาระบบบริการ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและคุณภาพหน่วยบริการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ณ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย


>> คลิกดูรูปเพิ่มเติม <<