หน้าหลัก >

คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และคณะให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุแสง จิตสมเกษม รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 

>> คลิกดูรูปเพิ่มเติม <<