หน้าหลัก >

การประชุม ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ เพื่อจัดหาสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำและทัณฑสถาน สำหรับผู้ต้องขังจิตเวช

วันที่ 24 กันยายน 2563
นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ เพื่อจัดหาสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำและทัณฑสถาน สำหรับผู้ต้องขังจิตเวช ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุจริต สุวรรณชีพ ตึกอำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์