หน้าหลัก >

ประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริการ TeleOPD

วันที่ 25 กันยายน 2563
นพ.วีระพงษ์ แสนมนตรี และ คณะกรรมการ Telepsychiatry ของสถาบันกัลยาราชนครินทร์ ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริการ TeleOPD โดยร่วมกันออกแบบ application บน smart phone เพื่อปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ Telemedicine ด้านจิตเวช โดยมี นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 ตึกอำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์