หน้าหลัก >

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงาน รองรับนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 23 กันยายน 2563
นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงาน
รองรับนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภายใต้แนวคิด “ก้าวข้ามความท้าทาย สู่วิถีใหม่แห่งอนาคตสาธารณสุขไทย”ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร