หน้าหลัก >

สถาบันกัลยาราชนครินทร์ ซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย (ในเวลา)

วันที่ 9 กันยายน 2563 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย (ในเวลาราชการ)เพื่อเตรียมความพร้อมความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย ตลอดจนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของสถาบันฯ โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ การซ้อมแผนบนโต๊ะ (table top) การซ้อมแผนจริง (ในเวลาราชการ) และการสาธิตการดับเพลิง ในการนี้ได้รับเกียรตินายสุรพงษ์ ดุลยสิทธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ สถานีดับเพลิงตลิ่งชัน และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ และนายศุภสิทธิ์ โพธิ์วัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

>> คลิกดูรูปเพิ่มเติม <<