หน้าหลัก >

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ตัวแทนบุคลากร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกัน ณ บริเวณแยกลานพระรูป-แยกมิสกวัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รูปภาพ เพิ่มเติม