หน้าหลัก >

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร หลักสูตรการสร้าง Infographic

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายศุภสิทธิ์ โพธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร หลักสูตรการสร้าง Infographic ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้ด้านการออกแบบ และนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ ชั้น 4 ตึกอำนวยการ

>> คลิกดูรูปเพิ่มเติม <<