หน้าหลัก >

นายแพทย์พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์ และคณะตรวจราชการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศประเด็นสุขภาพจิตและจิตเวช กรณีปกติ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ และคณะตรวจราชการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศประเด็นสุขภาพจิตและจิตเวช กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 5 ในประเด็นเรื่องการฆ่าตัวตาย, พยายามฆ่าตัวตาย, การเข้าถึงบริการโรคจิต, โรคซึมเศร้า, สมาธิสั้น, ผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่ร้านยา, ราชทัณฑ์ปันสุข/กัญชาทางการแพทย์, New Normal การบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และให้กำลังใจ รับฟังประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
 

>> คลิกดูรูปเพิ่มเติม <<