หน้าหลัก >

เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ป่วยจิตเวช

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางปรียนันท์ สละสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นางสุลี ตังกุ และนางสาวเบญจวรรณ สามสาลี ที่ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ป่วยจิตเวช ณ หอผู้ป่วยใน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด <<