หน้าหลัก >

แสดงผลงาน Site Visit PMQA 4.0 เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินรางวัล

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมโดยนายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และคณะ เข้าร่วมการจัดแสดงผลงาน Site Visit PMQA 4.0 เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินรางวัลจากคณะกรรมการจากสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งผลงานที่นำไปจัดแสดงได้แก่ New Normal, Telepsychiatry, โดรน (Drone) ขนส่งยาและเวชภัณฑ์, VR (Virtual Reality) และ Thermoscan ณ บริเวณห้องโถงอาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต

>> คลิกดูรูปเพิ่มเติม <<