หน้าหลัก > รายละเอียด

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ

วันที่ 29 มิถุนายน 2563
นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ โดยทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมและชี้แจงแนวทางการบูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

รูปภาพ เพิ่มเติม