หน้าหลัก >

กิจกรรม “พี่ตู้เติมสุข น้องถุงสุขใจ เสริมสร้างพลังความเข้มแข็ง

วันที่ 25 มิถุนายน 2563
ทีม EOC MCATT ร่วมกับกลุ่มภารกิจเครือข่าย จัดกิจกรรม “พี่ตู้เติมสุข น้องถุงสุขใจ เสริมสร้างพลังความเข้มแข็งทางใจ ให้กับประชาชน ปลอดภัยจาก COVID-19” เวลา 08.30 -16.00 น. ณ บริเวณหน้าสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ภายในงานมีกิจกรรมประเมินสุขภาพจิตประชาชน และแจกน้องถุงสุขใจ โดยมี นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นายศุภสิทธิ์ โพธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนางปรียนันท์ สละสวัสดิ์ รอผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล ร่วมเป็นประธานในพิธี