หน้าหลัก >

นายแพทย์พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ และคณะตรวจราชการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศประเด็นสุขภาพจิตและจิตเวช

 
วันที่ 24 มิถุนายน 2563
นายแพทย์พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ และคณะตรวจราชการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศประเด็นสุขภาพจิตและจิตเวช กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 5 ในประเด็นเรื่องการฆ่าตัวตาย, พยายามฆ่าตัวตาย, การเข้าถึงบริการโรคจิต, โรคซึมเศร้า, สมาธิสั้น, ผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่ร้านยา,ราชทัณฑ์ปันสุข/กัญชาทางการแพทย์, New Normal การบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และให้กำลังใจ รับฟังประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และชี้แจงแผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาด COVID-19 (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) เขตสุขภาพที่ 5
 

รูปภาพ เพิ่มเติม