หน้าหลัก >

กิจกรรมการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก

สวัสดีครับ กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้จัดทำคลิปวิดีโอ สำหรับกิจกรรมการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก

วันนี้เป็นการส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กในเด็ก

ฝากติดตามด้วยนะครับ