หน้าหลัก >

การประชุมการปรับกระบวนงานรูปแบบใหม่ (New Normal) ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

วันที่ 8 มิถุนายน 2563
นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุทธยา
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุมการปรับกระบวนงานรูปแบบใหม่ (New Normal)
ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563