หน้าหลัก >

ประชุมติดตามผลการปรับบริการผู้ป่วยจิตเวช IPD

ประชุมติดตามผลการปรับบริการผู้ป่วยจิตเวช IPD / ติดตามผลการดูแลผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปในward แรกรับ (quarantine ward) /
ติดตามผลการดูแลผู้ป่วยใน cohort ward และเตรียมการซ้อมแผน เรื่อง "ระบบการส่งต่อ"ของ Medical co-ordinate and Referral Team