หน้าหลัก >

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมใจรับมือภัยโควิด พ่นยาฆ่าเชื้อ

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เพิ่มความปลอดภัยสู้ภัย COVID-19 โดยได้มีการพ้นยาฆ่าเชื้อในตึกผู้ป่วยรวามถึงสถานที่ปฏิบัติงานของนักรบชุดขาว
นอกจากเราจะดูแลผู้ป่วยให้สุขภาพจิตและกายปลอดภัยจาก COVID-19 เรายังดูแลพี่น้อยผู้ปฏิบัติงานซืึ่งเป็นกำลังสำคัญ 

"เราจะผ่านไปด้วยกัน"

"Social Distancing"
---- อยู่ห่างไว้ ไม่แพร่เชื้อ เพื่อทุกคน---