สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563

Office of International Affairs - สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต

#สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ #กระทรวงสาธารณสุข #แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน
#สังคมไทยไปต่อได้ถ้าใจไม่ป่วย #ใจไม่ป่วย #กรมสุขภาพจิต #COVID19

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์


ข่าว กิจกรรม ดูทั้งหมด

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

นพ.ศรุตพันธุ จักรพันธุ ณ.อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ บรรยายนโยบายสร้างวัคซีนใจระดับบุคคลและครอบครัว ณ รร.แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสรอท์ แอนด์สปา ชะอำ จ.เพชรบุรี

นายแพทย์พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ และคณะตรวจราชการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศประเด็นสุขภาพจิตและจิตเวช กรณีปกติ

หน่วยงาน หน่วยงานบริการ / หน่วยงานภายใน