สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

“ก้าวแรก”กับภูมิคุ้มกันโควิด 19

“ก้าวแรก”กับภูมิคุ้มกันโควิด 19

ความรู้สึก ความเชื่อ ความคิด และประสบการณ์จากผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในช่วงแรกของการกระจายวัคซีนทั่วประเทศไทย

#กรมสุขภาพจิต #ก้าวแรกกับภูมิคุ้มกันโควิด19 #TELEPSYCHIATRYINPRISONFACILITIES #สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  #กระทรวงสาธารณสุข #แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน #สังคมไทยไปต่อได้ถ้าใจไม่ป่วย #ใจไม่ป่วย #COVID19 #newnormal

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์


สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เชิญชวนให้ทุกท่าน มาฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์